Vad är en bouppteckning?

När någon går bort så finns det en mängd olika saker som måste göras av nära och kära. Man måste bland annat ordna med en begravning, välja begravningsplats, beställa kista och berätta för nära och kära vad som har hänt. Alla dessa delar är mycket känslosamma och dessvärre finns det inget som gör det enklare. En av de allra jobbigaste sakerna att göra kommer dock efter begravningen och det är en av de allra viktigaste delarna, nämligen bouppteckningen. Således kommer denna artikel gå igenom vad en bouppteckning är och vad den innebär för nära och kära efter att någon gått bort.

Vad är en bouppteckning ur ett juridiskt perspektiv?

Som närstående till någon som har gått bort ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning tillsammans. Ett dödsbo eller bouppteckning kan kortfattat förklaras som den avlidnes olika tillgångar och skulder. De som ingår i dödsboet bestäms utifrån Sveriges lagar om arvsrätt. Det handlar i praktiken oftast om att ens partner, barn och barnbarn ingår i dödsboet. Dock så kan den avlidne också skriva testamente varpå den vill att personer utanför familjen ska ingå i dödsboet.

Vad som oftast sker är att de som ingår i dödsboet träffas ett par dagar efter begravningen för att sätta sig i lugn och ro tillsammans. När detta sker så har man ofta en jurist närvarande som sedan tidigare gått igenom den avlidnes tillgångar. Dock så kan man också välja att göra en bouppteckning helt själv utan att involvera några jurister. Detta kan dock ta ganska så lång tid, framförallt beroende på hur många tillgångar som man måste gå igenom. Det kan också vara svårt för privatpersoner att veta vad man ska kolla efter. Tillgångar är inte endast det man ser, utan det kan handla om aktier, fonder och investeringar utomlands exempelvis.

Hur gör man en bouppteckning?

Det finns en mängd olika tips man kan läsa om innan man gör en bouppteckning. Det går bland annat att läsa om det på Skatteverkets hemsida, men också hos olika firmor som specialiserar sig på just bouppteckningar. Även om man vill göra bouppteckningen själv så finns det möjlighet att be olika firmor om hjälp för att man ska kunna komma igång. Det kan exempelvis handla om att man får ett informationspaket med tydligt utskrivna instruktioner.

Informationen som man får av experterna är extremt viktig. För om man inte gör bouppteckningen på rätt sätt så finns det risk att den kan ogiltigförklaras. Detta är något som ingen vill då det kan leda till att man måste riva upp gamla sår mellan familjen och sina nära och kära.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *