Lån till bostad – hur funkar det?

Ett bolån tar du för att finansiera en bostad om du inte kan betala den med kontanta medel. Bostaden kan till exempel vara en villa, ett radhus eller en bostadsrätt. Ett bolån kan du också ta om du ska renovera din bostad eller vill göra en tillbyggnad. Säkerheten i ett bolån är själva bostaden.

Banker och bostadskreditinstitut
Du kan ansöka om ett lån hos flera olika banker och bostadskreditinstitut, som företagslån.io. Ofta är det bra att kontakta flera långivare för att se vem som kan erbjuda de bästa villkoren och de lägsta räntorna. Ett bostadsköp är för många den största affären i livet så självklart är det viktigt att hitta ett erbjudande som känns tilltalande och som passar dig och din ekonomi. Hur mycket du får låna beror på många olika saker. En sådan faktor är marknadsvärdet på bostaden och en annan faktor är din betalningsförmåga. När du ansöker om ett lån kommer alltså banken att granska din privata ekonomi. Du kommer att behöva lämna in olika uppgifter som till exempel lön, förmögenheter, andra eventuella lån och hur din familjesituation ser ut. Allt detta styr hur mycket du får låna. Banken kommer också att ta en kreditupplysning på dig för att se om du har några betalningsanmärkningar och krav från Kronofogden.

Du måste faktiskt också ha en kontantinsats vid köp av en ny bostad. Banken kan bara bevilja dig ett lån upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. De övriga 15 procenten måste du betala med egna pengar. Om banken beviljar dig ett lån kommer du att få ett så kallat lånelöfte. Detta innebär att du nu kan börja gå på visningar och vara med i budgivningar.

Hur fungerar ett lån?
Ett lån består dels av amorteringen och dels av räntan. Amorteringen är det belopp som du ska betala tillbaka vid varje betalningstillfälle. Det är alltså en avbetalning på själva lånet. När du amorterar kommer lånet att minska och till slut har du betalat tillbaka hela lånebeloppet. I de flesta fall ska amorteringen betalas in en gång i månaden. I Sverige finns speciella amorteringskrav som långivaren och låntagaren måste förhålla sig till. Bland annat säger amorteringsreglerna att du måste amortera på ditt bostadslån om lånet är 50 procent över bostadens värde. Har du lån på under 50 procent av bostadens värde är lånet ett så kallat amorteringsfritt lån.

Räntan är bankens pris för att låna ut pengar till dig. Räntenivån kan förhandlas mellan långivaren och låntagaren. Den kan betalas som en rörlig ränta eller som en fast ränta. I takt med att lånebeloppet sjunker med dina amorteringar kommer också räntan att bli mindre.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *