Olika typer av elektriker 

En elektriker kan hantera alla typer eller delar av elektriska arbeten, sök på Göteborgs elektriker pris. Det som ingår i arbetet för en elektriker kan variera. De flesta elektriker får även välja en inriktning under utbildningen, det finns alltså olika områden inom el där de kan bli specialister. Här nedan kommer information om de 4 huvudtyperna av elektriker. 

Installationselektriker 

Denna typ av elektriker jobbar med installation av el i bland annat fastigheter och kontor. Arbetet kan vara att dra olika ledningar, dra belysning eller installationer av strömbrytare. Den som är utbildad installationselektriker jobbar oftast ensam då de har stor kompetens. En installationselektriker kan hjälpa dig som exempelvis precis har byggt hus och behöver nyinstallation i hela bostaden. Även du som kanske bara behöver göra en renovering kan få hjälp av en installationselektriker.  

Serviceelektriker 

En serviceelektriker utför servicearbeten på olika elektriska system och anläggningar. Det kan handla om en trasig ledning i en bostad, eller installation av ny diskmaskin, kylskåp eller andra vitvaror. Dessa elektriker kan även hjälpa dig att installera solpaneler. Oavsett vilket slags elsystem du behöver få reparerat kan en serviceelektriker hjälpa dig. Om du misstänker att något med elen inte står rätt till kan du alltid kontakta en serviceelektriker så kommer de och gör en felsökning för att upptäcka eventuella problem, efteråt åtgärdar de problemet om det behövs. 

Industrielektriker 

Industrielektriker är specialiserade inom underhåll av maskiner och andra typer av system som förekommer inom industrier. Arbetet de utför är bland annat åtgärder och installationer av de elektriska delarna på dessa maskiner och system. Exempelvis kan det handla om ihopkoppling av ledningar, utbyte av trasiga eller felaktiga motorer samt programmering av olika styrsystem. Ibland kan det vara mindre reparationer och ibland är det mer omfattande arbeten där hela maskinen behöver bytas ut. Förutom att utföra dessa arbeten när det behövs har industrielektriker också i uppgift att regelbundet genomföra kontroller och inspektioner på dessa maskiner och anläggningar. Det behövs för att undvika skador, felmonteringar och slitage i förtid. En stor del av en industrielektrikers arbete är alltså att arbeta med underhåll som är förebyggande. 

Svagströmselektriker 

En svagströmselektriker jobbar med olika elsystem som ska bidra med större säkerhet och uppkoppling. De jobbar till exempel med att installera kameraövervakning, brandlarmsystem och andra typer av passer- och säkerhetssystem. Svagströmselektriker arbetar även med att se till att datanätet fungerar som det ska. Det spelar ingen roll om det är en privatperson eller ett företag som behöver hjälp med dessa tjänster. Den här typen av elektriker kan hjälpa alla som behöver hjälp med elektriska säkerhetssystem. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *